Blogi tekstiilien Reilusta kaupasta

Mitä on tekstiilien Reilu kauppa ?

Fair Trade, Reilu kauppa. Nimi ja periaate on varmasti tuttu, mutta mitä Reilu kauppa oikein käytännössä tarkoittaa, kun kyse on tekstiileistä ja vaatteista?

Reilu kauppa on järjestö, joka toimii oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta, tukee kestävää kehitystä ja ylläpitää vastuullisen tuotannon kriteereitä sertifioidulle Reilu kauppa -merkille.

Reilun kaupan periaatteet

 

Kriteereissä yhdistyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat. Tekstiilien tuottamiselle on oma, alakohtainen ohjeistonsa.

Reilun kaupan merkin voi saada puuvilla materiaalina, tai vaate, joka on valmistettu Reilun kaupan puuvillasta tai muusta kestävän kehityksen mukaisesti tuotetusta materiaalista reiluuden kriteerit täyttäen. 

Reilun kaupan puuvilla parantaa viljelijöiden asemaa ja kehittää ympäristöystävällisempää viljelyä

Puuvillan viljely on monien kehittyvien maiden maaseutuyhteisöjen tulonlähde. Maailmanmarkkinahintojen heilahtelussa tulo on kuitenkin epävakaata, eikä aina kata kustannuksia. Hankalimmassa asemassa ovat pienviljelijät ja lapsityö on köyhyydestä johtuen yleistä.

Reilu kauppa tukee viljelijöitä ja edistää ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä. Reilun kaupan piiriin kuuluvat viljelijät muodostavat osuuskuntia, mikä parantaa pienviljelijöiden asemaa kilpailussa suuryritysten kanssa. Reilu kauppa maksaa puuvillasta takuuhinnan, sekä osuuskunnan käyttöön tulevan Reilun kaupan lisän. Kriteereissä kielletyn lapsityövoiman korvaa tulojen koheneminen.

Kriteereihin kuuluvat myös tiukat ympäristösäädökset. Reilu kauppa kouluttaa ja tukee viljelijöitä mm vähentämään kemikaalien ja veden käyttöä ja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Menetelmät suojelevat luontoa ja ilmastoa, sekä viljelijöitä itseään.

Reilun kaupan puuvilla -merkki (Fair Trade Cotton) kertoo, että kaikki tuottessa käytetty puuvilla on viljelty Reilun kaupan kriteerejä noudattaen. Puuvilla on jäljitettävissä läpi koko sertifioidun tuotantoketjun ja ketjun kaikkia toimijoita ohjataan reilumpaan kaupankäyntiin.

Reilun kaupan standardi tekstiileille

Reilu kauppa on asettanut erilliset kriteerit myös tekstiilien valmistukselle pellolta eteenpäin, koko tuotantoketjuun. Fairtrade Textile Standardin piiriin kuuluvat työntekijät tuotannon kaikissa vaiheissa, mm kehräämöissä, kutomoissa, leikkaamoissa, ompelimoissa ja viimeistelyvaiheissa. Koko tuote voi siis saada Reilu kauppa -merkin, mikäli sen valmistaja / valmistuttaja on tehnyt sopimuksen Reilun kaupan järjestön kanssa ja tiukkaa kriteeristöä noudatetaan koko tuotantoketjussa.

Reilun kaupan merkkiä kantavat tuotteet voivat olla Reilun kaupan puuvillaa joko 100%, tai yhdistettynä muihin kuituihin. Reilu kauppa listaa myös muita vastuullisia materiaaleja, joista voidaan valmistaa Reilun kaupan tuotteita Textile Standard -kriteeristöä noudattaen. 

People Tree -tuotteilla on Reilun kaupan merkki

Upcyclerin valikoimassa on mm tencel-tuotteita, joiden materiaalin on valmistanut Reilun kaupan vastuulliseksi arvioima Lenzing Group.

Vaatimuksena Reilussa kaupassa on, että työ tuo tekijöilleen säällisen elintason, keinoja irtautua köyhyydestä ja parantaa oman elämänsä hallintaa. Kokonaisuudessaan kirteeristö on hyvin laaja ja yksityiskohtainen. Nostan siitä esiin muutamia pääkohtia.

Sosiaalinen kehitys

Reilu kauppa pyrkii vahvistamaan työntekijöiden yksilöllistä kehitystä, omien oikeuksien tuntemusta ja aktiivista roolia työelämässä. 

Alle 15-vuotiaiden työllistäminen on kiellettyä, ja yritys vastaa siitä, että tämä toteutuu myös alihankkijoilla. Mikäli esimerkiksi koulunkäynti vaarantuu työn vuoksi, on alaikäraja 18 vuotta.

Tekstiiliteollisuus on naisvaltaista ja kriteereissä kiinnitetään erityistä huomiota naisten koulutukseen, ammatillisiin kehitysmahdollisuuksiin, sekä seksuaalisen häirinnän kitkemiseen. Lisäksi kriteereistä löytyy ehdot mm äitiysloman pituudelle ja palkalle, sekä imetystauoille.

Huomiota kiinnitetään yksityiskohtaisella ohjeistuksella myös syrjinnän ehkäisyyn.

Oikeus järjestäytyä

Reilu kauppa edellyttää, että työntekijöillä on oikeus kokoontua, järjestäytyä ja olla edustettuina työehtosopimusneuvotteluissa.

Elämiseen riittävä palkka

Palkkaus on yksi tekstiiliteollisuuden suuria epäkohtia. Reilussa kaupassa työntekijöille on maksettava vähintään elämiseen riittävä palkka.

Elämiseen riittävällä palkalla tarkoitetaan tulotasoa, joka kattaa työntekijän ja hänen perheensä perustarpeet -ruoan, asumisen, terveydenhuollon, vaatteet ja koulutuksen ja liikkumisen, sekä hieman pelivaraa yllättäviin kuluihin.

Suositukset elämiseen riittävälle palkalle asettaa The Global Living Wage Coalition, jonka osa Reilu kauppa on. 

Palkan lisäksi työnantajan on tarjottava työntekijöille myös sosiaaliturva. 

Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuuteen liittyvät asiat tuntuvat meistä itsestäänselviltä, mutta monissa tekstiilitehtaissa turvallisuudessa on vakaviakin puutteita. Reilu kauppa edellyttää varmistamaan mm rakennus-, palo-, kemikaaliturvallisuuden, sekä koneiden käyttöön liittyvät turvatoimet.

Työnantajan on myös järjestettävä työntekijöille ilmainen työterveyshuolto.

Ympäristö

Yrityksiltä edellytetään ympäristöjärjestelmää, jolla arvioidaan ja mitataan ympäristöhaittoja ja päästöjä.

Ympäristöllä käsitetään työn vaikutukset sekä ympäröivään luontoon, että työntekijöihin. Esimerkiksi haitallisten kemikaalien käyttöä ja ilmassa leviäviä päästöjä koskevat säädökset suojelevat molempia.

Kaupan ehdot

Ongelmia tekstiiliteollisuudessa aiheuttavat hintapaineet ja tuotteiden tilaajien paineet nopealle tuotannolle. Molemmat kostautuvat alemmissa tuotantoportaissa mm alhaisina palkkoina, palkattomina ylitöinä ja työn turvallisuuden vaarantumisena. Reilun kaupan ehdoissa edellytetään antamaan tuotannolle riittävä aika ja maksamaan tuotteista hinnan, joka mahdollistaa elämiseen riittävän palkan maksamisen kaikille osallisille.

 

Lähteet:

Fairtrade International

Reilu kauppa

 

Upcycler valikoiman Reilu kaupan tuotteet

Upcycler etusivulle

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.