Mikä on Global Recycled Standard

Global Recycled Standard -mitä sertifikaatti sisältää?

Global Recycled Standard, GRS, on sertifikaatti kierrätysmateriaaleista valmistetuille tuotteille. Sertifikaattia hallinnoi globaali, voittoa tavoittelematon Textile Exchange

Olen koonnut tähän julkaisuun pääkohtia sertifikaatin kriteeristöstä. Kiriteeristö on kuitenkin tätä huomattavasti kattavampi ja yksityiskohtaisempi. Voit lukea koko kriteeristön englanninkielisenä täältä. 

Mitä GRS-sertifikaatti pitää sisällään?

Nimensä mukaisesti sertifikaatin ydinasia on varmistaa, että käytetty materiaali on kierrätettyä. Kriteeristö on kuitenkin paljon pelkkää materiaalia laajempi ja huomioi monipuolisesti tuotannon vastuullisuuteen liitttyviä periaatteita. 

Sertifikaatti asettaa vaatimukset

 • kierrätetylle materiaalisisällölle
 • tuotantoketjun jäljitettävyydelle
 • sosiaaliselle vastuulle
 • ympäristövastuulle
 • haitallisten kemikaalien välttämiselle

Kierrätysmateriaalia seurataan lopputuotteeseen asti

Jos tuote on merkitty GRS-sertifikaatilla, siinä tulee olla vähintään 50% kierrätysmateriaalia.

Kierrätysmateriaali voi olla joko käytettyä (post consumer waste) tai käyttämätöntä (pre consumer waste), kuten tuotannossa syntyvä sellaisenaan käyttökelvoton tekstiilijäte. 

Sertifioidun materiaalin sisältö varmistetaan ja dokumentoidaan kaikissa työvaiheissa materiaalin keräämisestä alkaen.

Sosiaalinen vastuu

Kriteereissä olennainen osansa on myös sosiaalisella vastuulla, josta on melko paljon yksityiskohtaisiakin työntekijää suojaavia ehtoja. Olen tiivistänyt niitä seuraavasti.

 • Työn tulee perustua vapaaehtoisuuteen, ja rangaistus- ja pakkokeinojen käyttö, vakuuksien periminen ja henkilödokumenttien tai palkan pidättäminen on kiellettyä.
 • Työntekijöiden alaikärajat lapsityövoiman välttämiseksi
 • Liittoutumisen, kokoontumisen ja työehtoneuvottelujen vapaus
 • Syrjinnän vastaisuus
 • Henkisen ja fyysisen väkivallan vastaisuus
 • Terveys ja turvallisuus. Työympäristön tulee olla turvallinen ja henkilökunta perehdytetty turvallisiin työmenetelmiin ja hätätilaiteisiin.

Työehdot ja palkkaus

 • Organisaatioiden tulee suosia pysyviä työsuhteita 
 • Normaaleista työtunneista maksettavan palkan tulee kattaa vähintään perustarpeet ja lisäksi harkinnanvaraisia kuluja työntekijälle ja hänen perheelleen. 
 • Säännöllinen viikoittainen työaika on rajoitettu 48 tuntiin. Ylityö ei voi olla säännöllistä, vaan sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja siitä maksetaan ylityökorvaus.
 • Työntekijöillä voi olla enintään 6 peräkkäistä työpäivää ja vuosioma on palkallinen.

Ympäristövastuu

Sertioidulla organisaatiolla tulee olla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja johtotason ympäristövastaava. Järjestelmän täytyy sisältää tavoitteet, mittaus, seuranta ja dokumentointi 

 • kemikaalien käsittelylle
 • energian kulutukselle
 • veden kulutukselle
 • jäteveden ja jätteiden käsittelylle
 • ilmastopäästöille

Kemikaalien käsittely

Kaikki tuotannossa käytetyt kemikaalit tulee dokumentoida ja haitallisten kemikaalien käyttäminen on kielletty.

Mitä hyötyä sertifikaatista on?

Kierrätysmateriaaleja käytetään usein hyvin pienenäkin osana tuotetta sitä kuitenkin markkinoinnissa korostaen. Osa RECYCLED-merkityistä tuotteista siis sisältää enemmän uutta, kuin kierrätettyä materiaalia.

GRS-merkki tuotteessa takaa, että tuotteen materiaali todella on kierrätettyä, sitä on minimissään 50% ja tuote on valmistettu kestävällä tavalla. 

Global Recycled Standard logo

 

 Lue myös: Mitä on tekstiilien Reilu Kauppa?

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.